Siły Zbrojne RP do lipca zrealizowały całe plany rekrutacyjne na rok 2024, a kolejni ochotnicy nadal czekają na swoją kolej. Okazuje się, że Polacy chcą wstępować do wojska, co rodzi dylematy i „dyskusje techniczne” – poinformował generał Wiesław Kukuła na konferencji w Sztabie Generalnym.

Informacja ta padła na konferencji dotyczącej sytuacji na wschodniej granicy i związanych z nią przygotowaniach na przyszłość. Padło tam pytanie o ujawniony niedawno przez TV Republika dokument, mający rzekomo świadczyć o obniżeniu planowanych wydatków na modernizację techniczną.

Wojsko staje przed dylematem - sprzęt czy służba?

Generał Kukuła odniósł się do tego w dość niespodziewany sposób. Powiedział, że Siły Zbrojne mają coraz więcej pieniędzy, lecz występują dodatkowe wydatki na utrzymanie pozyskanego niedawno nowoczesnego sprzętu wojskowego. Wymienił przy tej okazji samoloty bojowe FA-50 i czołgi M1A1 Abrams. Dodatkowe koszty niespodziewanie wygenerował także nadspodziewanie duży zalew ochotników, którzy chcą bronić ojczyzny.

Jest ich tylu, że do połowy roku zrealizowano plany na całe 12 miesięcy. Jak powiedział generał Kukuła, w związku z tym występuje poważny dylemat – czy kontynuować zakupy w planowanym dotychczas kształcie, czy też przełożyć część środków na uposażenia i wyposażenie żołnierzy? Ponadplanowy werbunek byłby niejako skorzystaniem z nadarzającej się „okazji”. Jest ona tym bardziej kusząca, że od roku 2027 przewidywany jest spadek zainteresowania wojskiem i mniejsza liczba potencjalnych ochotników z uwagi na problemy demograficzne Polski.

-Ludzie czy wyposażenie? Jak alokować środki? To wielki dylemat i na ten temat toczy się ostra dyskusja wewnątrz resortu. – powiedział generał Kukuła, który dodał, że proces dyskusji potrwa jeszcze przez około dwóch tygodni. W tym czasie mają zostać wypracowane ostateczne decyzje w tej sprawie.

Możliwości służby wojskowej w Polsce

Siły Zbrojne RP oferują różne możliwości dla osób chcących wstąpić do wojska. Zróżnicowane ścieżki kariery wojskowej umożliwiają kandydatom wybór najbardziej odpowiedniej formy służby.

  • Dobrowolna Służba Zasadnicza: Podstawowa forma służby, której celem jest szkolenie i przygotowanie nowych żołnierzy do pełnienia obowiązków w różnych formacjach wojskowych. Trwa ona od miesiąca (szkolenie podstawowe) do dwóch lat.
  • Wojska Obrony Terytorialnej (WOT): Stworzone w celu obrony lokalnych społeczności i wsparcia operacji wojskowych na terytorium kraju. WOT cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród osób chcących łączyć służbę wojskową z pracą cywilną.
  • Służba Kontraktowa: Po zakończeniu służby zasadniczej, żołnierze mogą kontynuować swoją karierę w wojsku na podstawie kontraktów odnawialnych co kilka lat. Służba kontraktowa pozwala na specjalizację i rozwój zawodowy.
  • Służba Stała: Dedykowana dla tych, którzy chcą wiązać swoją przyszłość z wojskiem na stałe. Oferuje stabilność zatrudnienia oraz możliwość awansu w strukturach wojskowych.
  • Aktywna Rezerwa : Dla tych, którzy zakończyli już służbę czynną, ale chcą pozostać w gotowości do ponownego wezwania do służby w razie potrzeby. Rezerwiści uczestniczą w regularnych szkoleniach i ćwiczeniach.
  • Akademia Wojskowa: Ścieżka dla osób chcących zdobyć wyższe wykształcenie wojskowe i rozpocząć karierę oficerską. Akademie wojskowe oferują szeroki zakres specjalizacji i szkoleń.
  • Legia Akademicka: Produkt dla studentów, podobny do szkolenia podstawowego dla dobrowolsów, przedłużając jednak swój pobyt na jednostce można ukończyć kurs podoficerski i zostać kapralem.