Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała modernizację programu dotyczącego testów sprawnościowych uczniów. Minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział, że program zmieni nazwę i będzie się koncentrował na rozwoju kompetencji ruchowych uczniów, a nie "wyławianiu talentów". Nowacka dodała, że ma to być program powszechny, który ma dać diagnozę stanu zdrowia polskiej młodzieży.

W marcu i kwietniu nauczyciele wychowania fizycznego mieli przeprowadzić testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

O wyniki testów pytani byli na wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka i minister sportu Sławomir Nitras.

"W tej chwili spływają dane, wiemy, że około 75 proc. szkół wywiązało się z tego obowiązku. Niestety widzimy też póki co sporą lukę, może jeszcze te dane zostaną uzupełnione" - powiedziała szefowa MEN.

Zapowiedziała też modernizację tego programu, aby realnie pokazywał, jaki jest rozwój kompetencji sportowych u dzieci, a nie, "żeby kluby sportowe wyławiały talenty".

Nowacka o stanie zdrowia młodzieży

Nowacka dodała, że ma to być program powszechny, który ma dać diagnozę stanu zdrowiapolskiej młodzieży, jej kondycji, kompetencji ruchowych. "Dbać o to, by uczniowie i nauczyciele widzieli, co trzeba poprawić i systematycznie to poprawiali" - dodała.

Minister sportu przekazał, że wyniki testów będą podane po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które zakończą się 11 sierpnia.

Nitras o kompetencjach ruchowych dzieci i młodzieży

Poinformował, że w przyszłym roku program nie będzie nazywał się "Sportowe talenty", ale "Badanie kompetencji ruchowych młodzieży szkolnej".

"Wyrzuciliśmy z tego programu (...) przede wszystkim element szukania talentów. Celem tego programu jest analiza kompetencji ruchowych młodzieży w szkole" - powiedział Nitras.

Podkreślił, że szkoła nie jest od tego, by selekcjonować dzieci na te, które są sprawne ruchowo od tych, które "od pierwszej lekcji WF-u są kierowane na drugą stronę - wy jesteście niesprawni ruchowo".

Zwrócił uwagę, że tak jak szkoła jest od tego, żeby nauczyć dzieci tabliczki mnożenia, tak jest od tego, żeby wypracować u dziecka kompetencje ruchowe.

"Zależy nam bardzo na tym, żeby dokonać pewnej diagnozy (...), co dzieci potrafią, a czego nie. To powinna być podstawowa wskazówka dla nauczycieli, w jaki sposób z dziećmi pracować. To jest cel tego programu" - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, nauczyciel WF ma przeprowadzać raz do roku w każdej klasie testy sprawnościowe. Obejmują one uczniów szkół publicznych i niepublicznych.

Podstawa programowa z wychowania fizycznego

W podstawie programowej z wychowania fizycznego określono, że testy będą przeprowadzane od marca do kwietnia. Obejmą cztery wystandaryzowane próby sprawności: bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, beep–test – 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, plank – podpór leżąc przodem na przedramionach (tzw. deska) i skok w dal z miejsca.

Autorki: Paulina Kurek, Karolina Kropiwiec