Polska szkoła jest dla uczniów, ale stoi nauczycielami-pasjonatami i otwartymi dyrektorami, którzy wspólnie budują jej innowacyjność - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka, gratulując nagrodzonym w konkursie na najlepsze projekty zrealizowane w ramach programu unijnego eTwinning. Nowacka zaznaczyła, że zaangażowanie nauczycieli jest niezwykle budujące i zasługuje na najwyższe uznanie.

Międzynarodowy program eTwinning został zainaugurowany w 2005 r. przez Komisję Europejską. Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnej współpracy międzynarodowej w Europie.

Nowacka do zwycięzców w konkursie eTwinning 2024

"Laureatom, zwycięzcom i wszystkim uczestniczącym, po pierwsze dziękuję za zaangażowanie, a po drugie - proszę o więcej, bo przecież robicie to, oczywiście dla własnej przyjemności, ale też dla młodzieży, która dzięki wam dostaje dodatkową szansę" - podkreśliła Nowacka podczas ceremonii wręczenia nagród w konkursie eTwinning 2024 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

"Dynamika świata wymaga od nas dzisiaj ciągłego dostosowywania się, ciągłej zmiany. Nic nie może stać w miejscu, ani rozwój, ani edukacja. Bycie liderem oznacza ciągłą zmianę i ciągłe nadążanie za pędzącym światem. I to państwo nauczycielki i nauczyciele robicie" - powiedziała. "Jako koordynatorzy projektów współpracujecie ponad podziałami, poza granicami. Wymieniacie się informacjami, materiałami do nauki i jest to ogromna szansa na dodatkowy rozwój dla młodzieży" - powiedziała.

Zwróciła uwagę na podejmowane w projekcie tematy, "istotne nie tylko z punktu widzenia lokalnych społeczności, ale często mających też globalne znaczenie", np. wyzwania klimatyczne i kwestie ochrony zdrowia. Dodała, że "niezwykle ważnym aspektem jest oswajanie nowych technologii, odpowiednie rozeznanie szans i zagrożeń".

Nowacka o zaangażowaniu nauczycieli

Nowacka zaznaczyła, że zaangażowanie nauczycieli jest niezwykle budujące i zasługuje na najwyższe uznanie. "Polska szkoła jest, owszem, dla uczniów, ale stoi nauczycielami-pasjonatami i otwartymi dyrektorkami i dyrektorami, którzy wspólnie budują innowacyjność polskiej szkoły. Cieszę się, że do tego grona innowatorów dołączają kuratorki i kuratorzy" - dodała.

Nowacka o programie eTwinning

Podkreśliła, że program eTwinning wpisuje się w ideę nowoczesnej szkoły, która odpowiada na wyzwania przyszłości i przystosowuje do świata wymagającego nieustannego podnoszenia kwalifikacji i uczenia się, chociażby nowych technologii. "To idea bardzo bliska ministerstwu, więc cieszę się, że możemy w tak dobrej synergii współpracować" - dodała.

Mucha o ambasadorach zmiany

Przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), wiceministra edukacji Joanna Mucha pogratulowała zebranym bycia "ambasadorami zmiany".

"Myślę, że każdy z nas może być dumny, że uczestniczył w tak wizjonerskim projekcie (...). Chciałam państwu bardzo podziękować za to, że bierzecie udział w tej pracy. To nie jest coś, co należy do podstawowego państwa obowiązku, to jest coś (...) wszechogarniającego, co przestawia naszą edukację, każdą edukację w każdym kraju europejskim, na zupełnie inne tory" - dodała.

Konkurs eTwinning 2024

W obecnej 19. edycji konkursu "Nasz projekt eTwinning" nagrodzono 18 (spośród 68 zgłoszonych) projektów i ich autorów – 22 nauczycielki i 4 nauczycieli. Nagrody przyznano w 8 kategoriach: czterech kategoriach wiekowych: projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat, projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat, projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat, projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat i czterech kategoriach dodatkowych: Dobrostan w szkole, Synergia eTwinning i Erasmus+, Ambasador eTwinning, Edukacja na rzecz walki z dezinformacją oraz Wykorzystanie sztucznej inteligencji do aktywizacji wykluczonych.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Program eTwinning

W ramach programu nauczyciele i uczniowie z różnych krajów wspólnie realizują projekty przy użyciu technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. W ten sposób doskonalą znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowej.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o kraje sąsiadujące z UE: Armenię, Azerbejdżan, Czarnogórę, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.

Polską narodową agencją programu eTwinning jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji.(PAP)

Autorka: Paulina Kurek