Ostatnie majowe posiedzenie rządu pod znakiem finansów. We wtorek Rada Ministrów zajmie się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Będzie też mowa o dodatkowych pieniądzach dla emerytów. Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu? Czym zajmą się ministrowie 28 maja 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 28 maja 2024 r. Będzie to już ostatnie majowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Finansowy wtorek – zeszłoroczny budżet i 14. emerytura

Jak wynika z planu wtorkowego posiedzenia, Rada Ministrów zajmie się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. W harmonogramie znalazły się także projekty dwóch uchwał z tym związanych: w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie zamknięcia rachunków państwa za zeszły rok. Będzie też mowa o dodatkowych pieniądzach dla emerytów. Rząd pochyli się nad projektem rozporządzenia w sprawie terminu wypłacania czternastej emerytury.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 28 maja 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 28 maja 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (UD29). Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości,
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. (RD83). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – Tom I i Tom II, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – Omówienie, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2023 r., Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023. Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • sprawy bieżące.