Druga waloryzacja rent i emerytur będzie zastosowana, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc.; ustawa zostanie uchwalona do sierpnia, będzie to rozwiązanie systemowe - powiedział PAP wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Dodał, że na prognozy dotyczące inflacji należy patrzeć ostrożnie.

Wiceszef MRPiPS przekazał informacje o pracach nad projektami w sprawie podwójnej waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia zasiłku pogrzebowego oraz o świadczeniu honorowym dla stulatków.

Jak poinformował, projekt w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł został zgłoszony w styczniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu, a obecnie jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

"Po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych rządu zaczną się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku" - powiedział Gajewski. Dodał, że projekt zakłada zarówno podwyższenie zasiłku pogrzebowego, jak i jego coroczną waloryzację.

Wiceminister poinformował, że na podobnym etapie znajduje się projekt ustawy w sprawie drugiej waloryzacji emerytur i rent. "Mechanizm drugiej waloryzacji będzie zastosowany, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc." - powiedział.

Zaznaczył, że ustawa w tej sprawie zostanie uchwalona do sierpnia, niezależnie od poziomu inflacji, bo ma być to rozwiązanie systemowe.

Zdaniem wiceszefa resortu na obecne prognozy ekonomiczne dotyczące inflacji należy patrzeć ostrożnie. "Pamiętajmy, że sytuacja jest dynamiczna. Część prognoz mówi, że inflacja za pierwsze półrocze będzie przekraczać 5 proc., część wskazuje, że nie. Trzeba też zauważyć, że przy waloryzacji z reguły bierzemy pod uwagę nie inflację ogólną, tylko inflację emerycką, która jest zazwyczaj wyższa od inflacji ogólnej" - wskazał Gajewski.

Przekazał ponadto, że w lutym do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Obecnie świadczenie honorowe przysługuje na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Rząd chce, by rozwiązanie to było uregulowane ustawowo.

"Projekt ustawy o świadczeniu honorowym jest teraz w uzgodnieniach międzyresortowych. Spodziewam się szybkiego uchwalenia tych przepisów" - podkreślił wiceminister.

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek, który jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie.

Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa, która jest podstawą wyliczenia emerytury honorowej, stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Dla osób, które swoje setne urodziny obchodziły po 29 lutego tego roku świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł.