Jak podaje Business Insider, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad projektem, który dotknie nawet 5 mln Polaków. Chodzi o wliczenie do stażu pracy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Resort pod przewodnictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk zamierza znowelizować Kodeks Pracy. Jak donosi serwis, ministerstwo rozważa dwa warianty dokumentowania stażu na działalności i zleceniu dla nowego pracodawcy.

W połowie lutego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego ministra zapowiedziała te zmiany, a do projektu ustawy dotarł Business Insider.

Staż pracy a działalność gospodarcza i umowa zlecenia

Jak czytamy, obecnie do okresu zatrudnienia w myśl art. 302 Kodeksu pracy wlicza się m.in. okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ministerstwo planuje dodać znacznik do tego przepisu, gdzie do okresu zatrudnienia wliczałyby się okresy prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej oraz wykonywania zlecenia, świadczenia usługi przez osobę fizyczną, a także umowy agencyjnej.

To oznacza, że praca na podstawie umów cywilnoprawnych będzie wliczała się do tzw. zakładowego stażu pracy.

- Na skutek przyjęcia proponowanego rozwiązania osoba zatrudniona na umowę o pracę, która wcześniej świadczyła pracę na rzecz obecnego pracodawcy na podstawie np. umowy-zlecenia, z dniem wejścia w życie ustawy może uzyskać nie tylko uprawnienie do wyższego wymiaru urlopu, ale także dłuższego okresu wypowiedzenia, wyższej odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę - przekonuje resort w rozmowie z portalem.

Dokumentacja stażu pracy

Ponadto ministerstwo rozważa dwa warianty wliczania stażu na działalności i umowie zlecenia. Pierwszy wariant polega na tym, że będą wliczane tylko te okresy, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. "Drugi wariant przewiduje brak warunku podlegania danego okresu ubezpieczeniom społecznym, ale za to wprowadza różnicowanie wliczania okresów w zależności od przedstawianych dokumentów" - czytamy.

Jak podano, projekt wkrótce ma trafić do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, a nowe przepisy mają obowiązywać od 2025 roku.