Trwa drugi dzień szóstego posiedzenia Sejmu. Dzisiaj posłowie zajmą się m.in.: wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Adama Bodnara, pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender", czy sprawozdaniem komisji o zmianach w prawie farmaceutycznym, czyli o tzw. pigułce dzień po.

Obrady Sejmu - transmisja

Obrady Sejmu można oglądać online.

Harmonogram Obrad Sejmu

Dzisiaj w harmonogramie prac Sejmu przewidziano:

  • pytania w sprawach bieżących,
  • informację bieżącą,
  • wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Adama Bodnara,
  • głosowanie nad ustawą "Tak dla rodziny, nie dla gender",
  • głosowanie po pierwszym czytaniu ustawy o Prawie farmaceutycznym i Prawie o zgromadzeniach,
  • wybór uzupełniający do składu komisji śledczej ws. wyborów kopertowych,
  • omówienie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce.

Posiedzenie zaplanowano wstępnie do godziny 21:00.