Minister nauki Dariusz Wieczorek poinformował, że nowym dyrektorem Centrum GovTech będzie prof. Damian Gąsiorek. Poprzedni dyrektor został zwolniony dyscyplinarnie. Zadaniem nowego szefa będzie m.in przegląd zatrudnienia w instytucji, będącej w stanie likwidacji. "Będziemy kierowali do organów ścigania wnioski w związku (...) z przekroczeniem uprawnień przez poprzedniego dyrektora." - zaznaczył minister

Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2023r

Na konferencji prasowej w siedzibie resortu Wieczorek przypomniał, że w 2023 r. w ówczesnym Ministerstwie Edukacji i Nauki powstały dwie instytucje kultury, czyli Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem oraz Centrum GovTech. W grudniu ub.r. nowe kierownictwo ministerstwa nauki podjęło decyzję o likwidacji obu instytucji, ale zgodnie z prawem do ich faktycznej likwidacji musi minąć sześć miesięcy.

Centrum GovTech zajmuje się m.in. cyfryzacją administracji i działaniami edukacyjnymi na rzecz szkół.

Kupiono nieruchomość w Warszawie

"Mimo tego, że 21 grudnia skierowałem do dyrektora tego centrum, pana Antoniego Rytla, pismo z prośbą o wstrzymanie się ze wszystkimi wydatkami, zobowiązaniami (...), to 29 grudnia – mimo tego formalnego zakazu – został podpisany akt notarialny. Za 9,5 miliona złotych kupiono nieruchomość w Warszawie. Te wszystkie sprawy dały podstawy do tego, ażeby w trybie artykułu 52. (Kodeksu pracy, oznaczający zwolnienie dyscyplinarne) zwolnić pana dyrektora i ta czynność wczoraj została zrealizowana” - poinformował Dariusz Wieczorek.

"Będziemy kierowali do organów ścigania wnioski w związku (...) z przekroczeniem uprawnień przez poprzedniego dyrektora, który mimo mojego wyraźnego polecenia dokonywał czynności formalno-prawnych. Prokuratura będzie to badać” - zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dodał, że stanowisko dyrektora tej instytucji obejmie prof. Damian Gąsiorek z Politechniki Śląskiej.

Przegląd zatrudnienia kadry

Wiceminister nauki Maria Mrówczyńska powiedziała, że nowy dyrektor Centrum GovTech będzie musiał dokonać przeglądu zatrudnienia, kadry i kompetencji ludzi pracujących w centrum. Jego zadaniem będzie także wypracowanie nowych ścieżek działania dla istniejących już projektów, czyli "promocja nauki, promocja współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorcami”.

Prof. Gąsiorek będzie musiał również zweryfikować status kupionej 29 grudnia nieruchomości.

Lokal mieści się na 2. kondygnacji w budynku przy ul. Pawiej 51 w Warszawie, a jego powierzchnia użytkowa, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, wynosi 613 m kw.

"Jeżeli nieruchomość pozostanie w ramach struktury GovTechu, potrzebne będą jeszcze dodatkowe środki na przygotowanie tego lokalu. Musimy się zastanowić, czy jest on rzeczywiście potrzebny" - powiedział minister Dariusz Wieczorek.

Zakupy w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości

Wiceminister Maria Mrówczyńska zwróciła uwagę, że jednym z głównych zadań Centrum było prowadzenie Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, które miały podnosić kompetencje nauczycieli do obsługi sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Dodała, że projekt Mobilne Laboratorium Przyszłości, w ramach którego zakupiono 16 samochodów, budził wiele zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, przede wszystkim "ze względu na to, że ta działalność miała charakter marketingowy i promocyjny, a mniej szkoleniowy". Według wiceminister NIK bardzo dobrze wypowiadała się natomiast o projekcie Laboratoria Przyszłości, który jest też dobrze odbierany jest przez środowisko nauczycieli i dyrektorów szkół.

Przyszłość portalu edukacja.gov.pl

Centrum realizowało również projekt budowy portalu edukacja.gov.pl, który - zdaniem Mrówczyńskiej - “od samego początku budził wątpliwości ze względu na zakres działania i ochronę danych osobowych”.

“W tej chwili portal podlega przeglądowi przez naszą jednostkę, czyli przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Podejmiemy decyzję już w ramach współpracy z nową dyrekcją Centrum, co dalej z tym portalem zrobić – czy włączyć go do polityki cyfrowej pana ministra” - tłumaczyła Maria Mrówczyńska.

Dariusz Wieczorek zapewnił, że część programów Centrum nadal będzie realizowana, ale "być może w innej strukturze”.