Na czołgi Abrams i K2 oraz na zaawansowane symulatory do prowadzenia zajęć dydaktycznych czeka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (CSWL). Niebawem jednostka ta będzie w stanie samodzielnie szkolić przyszłych czołgistów do obsługi nowego sprzętu.

CSWL będzie jedynym w kraju ośrodkiem szkolącym na poziomie specjalisty załogi czołgu Abrams i K2 na potrzeby Wojsk Lądowych.

Szkolenia polskich czołgistów do Abramsów i K2

Komendant CSWL płk Rafał Matera powiedział PAP, że Centrum intensywnie przygotowuje się do nowych zadań: rozbudowuje bazę sprzętową, przygotowuje kadrę instruktorską na terenie Polski a także wysyła instruktorów na szkolenia w USA i Korei Południowej, rozwija się też infrastrukturalnie.

„Kontynuując nasze tradycje związane z bronią pancerną szkolimy już i będziemy szkolić załogi czołgów w zakresie nowego sprzętu - szczególnie czołgów Abrams i K2. Obecnie funkcjonuje już u nas w Biedrusku Abrams Tank Training Academy, w ramach której naszych żołnierzy szkolą cywilni instruktorzy będący w większości doświadczonymi byłymi żołnierzami, czołgistami amerykańskiej armii. Naszą ambicją jest, by w jak najkrótszym czasie przejąć ten wysiłek szkoleniowy i uzyskać samodzielność w tym zakresie” – powiedział PAP płk Matera.

Komendant CSWL liczy na to, że pod koniec 2025 roku Centrum będzie gotowe do samodzielnej realizacji procesu szkolenia w oparciu o czołg Abrams i K2.

„Planowane są dostawy sprzętu w takiej ilości, by bez problemu móc realizować proces dydaktyczny. W tym też celu od samego początku funkcjonowania Abrams Tank Training Academy trwa przygotowywanie wytypowanych żołnierzy do roli instruktorów. Obecnie uczestniczą oni w zajęciach jako instruktorzy wspierający, a część z nich podlega już procesowi certyfikacji. Wszystko po to, żeby niebawem uzyskać akredytację ze strony amerykańskiej do samodzielnej pracy instruktorskiej” – powiedział.

Symulatory czołgowe dla Wojska Polskiego

Płk Matera wyjaśnił, że poza czołgami do Poznania trafi cała gama symulatorów – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.

„To dzięki nim będziemy mogli realizować początkowy etap szkolenia. Załoga, która trafi na wóz bojowy będzie musiała w pierwszej kolejności opanować na odpowiednim poziomie zadania na symulatorach. Dostaniemy bardzo zaawansowany sprzęt, wiernie odwzorowujący wnętrze czołgu. To kluczowa sprawa - na wstępnym etapie szkolenia żołnierz nabywa odpowiednich nawyków” – powiedział.

Zarówno pierwsze czołgi, jak i symulatory mają trafić do CSWL już w przyszłym roku.

„Czekamy też na dostawy czołgów K2 oraz stosownych pakietów szkoleniowych z Korei Południowej. Nasz personel uczestniczył już w szkoleniu w tym kraju, jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć. W perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat będziemy dysponowali pełnym spektrum zaawansowanych urządzeń wspierających proces szkolenia. Będziemy jedynym ośrodkiem szkolącym na poziomie specjalisty załogi i mechaników czołgu Abrams i K2 na potrzeby Wojsk Lądowych” – powiedział.

Przygotowaniom kadrowym i sprzętowym towarzyszy też rozbudowa infrastruktury CSWL. W planach jest m.in. nowa baza garażowa i remontowa. Płk Matera wskazał, że jest to niezbędne, aby w prawidłowy sposób zabezpieczyć sprzęt nowej generacji. Wyjaśnił, że sprzęt, tym bardziej zaawansowany technologicznie, wykorzystywany w szkolnictwie wojskowym, wymaga dużo większej opieki ze względu na zwiększony stopień eksploatacji przez szkolonych żołnierzy.

„Na terenie poligonu w Biedrusku budujemy też blok szkolenia - to będzie miejsce gdzie będą zgromadzone wszystkie urządzenia związane z nauką obsługi czołgów. Oprócz tego budujemy bazę kwaterunkową i socjalną. Również w Poznaniu, na terenie koszar trwają intensywne inwestycje. Modernizujemy m.in. instalację elektryczną – po to, by móc zasilać wszelkie nowe urządzenia. Warto podkreślić, że modernizacje, remonty prowadzone w tym miejscu odbywają się pod okiem konserwatora zabytków” – powiedział.

Poligon w Biedrusku z nowoczesnymi rozwiązaniami

Płk Rafał Matera przyznał, że infrastruktura na poligonie w Biedrusku jest cały czas rozwijana.

„Już dziś jest to naprawdę nowoczesny poligon z odpowiednimi obiektami szkoleniowymi, z zapleczem socjalnym, kwaterunkowym i dydaktycznym. Znam podobne obiekty za granicą, miałem okazję zobaczyć, czym dysponuje na przykład armia amerykańska - naprawdę w niczym nie odstajemy. Także pod względem dostępnej powierzchni szkoleniowej jest to naprawdę potężny poligon. Mamy tam możliwość realizacji wszelkich niezbędnych zajęć” – powiedział.

Komendant CSWL podkreślił, że dobrze wyposażony, położony w odległości kilkunastu kilometrów od Poznania poligon jest znaczącym atutem Centrum.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Głównym zadaniem CSWL jest realizowanie procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.

Centrum realizuje szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, szkolenie specjalistyczne podchorążych – kandydatów na oficerów, szkolenie na kursach kwalifikacyjnych w ramach bazowych kursów podoficerskich jak również kursy doskonalenia zawodowego.

Kształci żołnierzy zawodowych, żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na kursach specjalistycznych doskonalenia zawodowego. Prowadzi kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach językowych, szkolenie studentów w ramach Legii Akademickiej, szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP oraz szkolenie uczestników kampanii „Trenuj z wojskiem”. (PAP)

oprac. Piotr Celej
Autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ mhr/