Kontrole na granicy ze Słowacją. Straż Graniczna podała opublikowała najnowsze dane na platformie X. Od 4 października skontrolowano 549 tys. osób i 229 tys. pojazdów.

Trwają kontrole na granicy ze Słowacją

Poniedziałek był 48. dniem kontroli wprowadzonych tymczasowo na granicy Polski ze Słowacją.

Od 4 października, czyli od wprowadzenia tymczasowych kontroli, granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Wyrywkowo kontrolowane są osoby wjeżdżające do Polski

Wyrywkowo kontrolowane są osoby wjeżdżające do Polski. Trzeba mieć ze sobą dokument podróży - dowód osobisty lub paszport. Kontrole mają być prowadzone do 22 listopada, chyba że zostaną kolejny raz przedłużone.

Marta Stańczyk