O źródłach i współczesności polskiej procedury karnej oraz cywilnej, kierunkach zmian kasacji i apelacji debatują w piątek prawnicy w Sądzie Najwyższym podczas rozpoczętej właśnie konferencji z okazji 500-lecia uchwalenia przełomowego kodeksu Formula Processus.

"Wyjątkowa doniosłość tej instytucji dla historii prawa polskiego wiąże się nie tylko z usystematyzowaniem i uporządkowaniem dotychczasowego prawa rzymskiego, ale również z reformami, zwłaszcza z wprowadzeniem do procesu instytucji apelacji" – powiedziała I prezes SN Małgorzata Manowska otwierając w piątek rano tę konferencję.

Podczas trzech sesji prawnicy będą debatować m.in. o kierowaniu postępowaniem apelacyjnym, prawotwórczym znaczeniu orzeczeń SN, kierunkach zmian kasacji czy sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego.

"Źródła i współczesność polskich kodeksów postępowania cywilnego i postępowania karnego. 500-lecie kodyfikacji polskiej procedury sądowej Formula Processus" – to pełny nazwa rozpoczętej w SN debaty naukowej.

Uczestniczą w niej m.in. prezesi Sądu Najwyższego, przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezydencki minister Andrzej Dera, prezesi sądów powszechnych, sędziowie i eksperci.

Tytułowa Formula Processus to uchwalona w grudniu 1523 r. w Piotrkowie kodyfikacja procedury sądowej. Uważana jest za jedną z najbardziej istotnych regulacji I Rzeczpospolitej. Wprowadziła bowiem do procedury sądowej instytucję zaskarżenia wyroku do sądu II instancji.(PAP)

Autor: Mateusz Mikowski

mm/ godl/