Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) w czwartek przyjęła większość poprawek, jakie zostały zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (KSeF) jako obowiązkowy.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest objęcie przedsiębiorców obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF.

Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono 12 poprawek. Komisja Finansów Publicznych w czwartek zdecydowała się na poparcie siedmiu z nich - m.in. zmian dotyczących kwestii informowania o awarii oraz okresu trwania awarii. Po zmianach okres awarii będzie wyznaczać moment publikacji komunikatów o początku oraz zakończeniu awarii. Poza tym pojawiła się możliwość ogłoszenia komunikatu o kolejnej awarii systemu.

KFP poparła także poprawkę, która porządkuje zapisy dot. okresu przechowywania faktur w KSeF – wynoszącego 10 lat – oraz konieczności przechowywania faktur poza systemem przez podatnika w sytuacji, jeśli okres przechowywania faktur upłynie przed okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Inne poprawki zaakceptowane przez KFP dotyczyły zmiany redakcji przepisów o wiążących informacjach stawkowych.

Projekt wróci teraz pod obrady Sejmu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. Zauważono, że jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, a także przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów.

Wskazano, że szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco - w czasie rzeczywistym - informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

W uzasadnieniu przypomniano także, że polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, KSeF ma się stać obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC). (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/