Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych sześć nowych podmiotów - m.in. Vea sp. z o.o., Singa Biznes sp. z o.o., Arionn Investment sp. z o.o. oraz Impressive Areas - poinformowała we wtorek Komisja.

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała nowe podmioty.

Chodzi o: Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie, Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com, BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, BP Remit Limited z siedzibą w Londynie.

Urząd KNF w przypadku pierwszych trzech podmiotów skierował zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Jeśli chodzi o Impressive Areas, Urząd KNF skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W przypadku dwóch ostatnich podmiotów zawiadomienie zostało złożone z art. 150 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/