Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 16 z 20 warunków niezbędnych do wypłaty środków z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, czyli tradycyjnych funduszy unijnych - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort podkreślił, że warunkowość w przyznawaniu środków z budżetu UE jest normalną procedurą, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE. Zastrzegł, że chodzi o tradycyjne fundusze unijne, a nie nowy instrument, jakim jest Fundusz Odbudowy, który ma wesprzeć unijne gospodarki po pandemii.

Jak przekazało MFiPR, Komisja Europejska zatwierdziła właśnie 16. warunek – 4.2 Krajowe ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia płci. Do potwierdzenie pozostały ostatnie cztery warunki. "W zakresie pozostałych czterech warunków cały czas toczy się dialog techniczny" - poinformował resort.

"Zarówno według KE jak i strony polskiej dotychczas zaakceptowane przez KE programy będą mogły być uruchomione. Nie ma żadnej decyzji UE w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności i polityki rolnej dla Polski" - zapewniło ministerstwo.

Przypomniało, że wszystkie państwa członkowskie UE muszą, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021, spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne: Zamówienia Publiczne; Pomoc Publiczna; Stosowanie Karty Praw Podstawowych; Stosowanie Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych.

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju łączną kwotę w wysokości 76 mld euro. Jak podkreśla MFiPR, w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. (PAP)

kmz/ mmu/