Połączenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i spółki Centralny Port Komunikacyjny to część rozwiązań zapisanych w ustawie o usprawnieniu procesu inwestycyjnego nowego lotniska. W ciągu sześciu miesięcy PPL zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego, a jesienią 2023 r. wejdzie w skład grupy kapitałowej CPK. – Nie jest w interesie właściciela, czyli Skarbu Państwa, posiadanie dwóch konkurujących ze sobą podmiotów. To rodzi szereg zbędnych kosztów. Z drugiej strony w procesie przygotowania do budowy CPK będzie można korzystać z doświadczenia pracowników i kooperantów PPL – mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.
Liczy, że uda się stworzyć najsilniejszą grupę lotniskową w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie nie wyklucza, że będzie ona inwestować i przejmować udziały w portach regionalnych. Teraz PPL oprócz Lotniska Chopina jest wyłącznym właścicielem tylko portu w Zielonej Górze i Radomiu. Jest też większościowym udziałowcem (76 proc.) lotniska w Krakowie. W innych portach ma tylko mniejszość udziałów, np. w Poznaniu – 39 proc., w Gdańsku ok. 30 proc., a we Wrocławiu niecałe 20 proc. Pozostałymi udziałowcami są m.in. samorządy. W przypadku lotniska Katowice-Pyrzowice PPL już wyraziło wstępne zainteresowanie przejęciem akcji od górniczo-energetycznego Węglokoksu. Ta należąca do Skarbu Państwa spółka ma ponad 42 proc. udziałów w pyrzowickim porcie. Po ich zakupie PPL przejąłby kontrolę nad tym portem. Ta zapowiedź wzburzyła śląskich samorządowców. Prezydent Katowic Marcin Krupa uznał, że to pozbawi lokalne władze realnego wpływu na rozwój lotniska. Władze miasta wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim zgłosiły teraz chęć odkupienia od Węglokoksu udziałów lotniskowych. Według samorządu trzeba by na to przeznaczyć 200–300 mln zł.