W niedzielę odbyło się spotkanie pracodawcy z 11 działającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zakładowymi organizacjami związkowymi. Jak przekazał rzecznik ZUS, "trudne i wielogodzinne negocjacje doprowadziły do uzgodnienia wspólnego stanowiska przez 10 organizacji związkowych".

Podał, że zgodnie z uzgodnionym stanowiskiem podwyżka składać się będzie z dwóch części: obligatoryjnej i uznaniowej. Podwyżkę w kwocie obligatoryjnej 600 zł brutto na pełen etat otrzymają wszyscy pracownicy uprawnieni do podwyżki. Część uznaniowa podwyżki będzie przyznawana na podstawie kryteriów merytorycznych określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy, z uwzględnieniem kryterium wieloletniego doświadczenia w pracy zawodowej.

Porozumienia nie podpisali przedstawiciele Związkowej Alternatywy. "Związek od początku negocjacji nie prowadził dialogu w dobrej wierze. Negował wszystkie poczynione uzgodnienia i nie zgodził się na wspólnie ustalony podział środków. Ostatecznie w trakcie prowadzonych rozmów reprezentacja związku opuściła spotkanie" – przekazał Żebrowski.

Reklama

Wskazał, że mając na uwadze treść przepisu art. 27 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych ustalane są w uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, powyższe działanie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS skutkuje uniemożliwieniem uruchomienia podwyżek.

Zaznaczył, że pracodawca podejmie wszelkie możliwe próby działania, aby przekonać ten związek zawodowy do podpisania porozumienia płacowego. "W związku z czym, zwracamy się z apelem i prośbą do związku o podpisanie porozumienia płacowego dla dobra wszystkich pracowników Zakładu. W przeciwnym razie nie będzie możliwości realizacji porozumienia i wypłaty pracownikom należnych podwyżek wynagrodzenia" – poinformował rzecznik ZUS. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka