Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada wprowadzenie rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, służących zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców oraz uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych na cele mieszkalne, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyniósł doświadczenia wskazujące na potrzebę kolejnej jej nowelizacji polegającej na doprecyzowaniu niektórych jej przepisów, a także uzupełnieniu kwestii pominiętych w obowiązującej ustawie" - czytamy w wykazie.

Projekt zakłada doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych przepisów ww. ustawy, a także wprowadzenie szczegółowych rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, służących zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują, jak również wprowadzenie instrumentów umożliwiających organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców.

Planowane jest także uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

(ISBnews)