We wtorek opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Według nowych przepisów uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w roku szkolnym 2021/2022, kończą szkołę podstawową, jeżeli otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne i przystąpili ponadto do egzaminu ósmoklasisty. Przystępować do niego nie muszą m.in. laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej.

Natomiast uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie spełnili tych warunków, powtarzają klasę VIII szkoły podstawowej i przystępują w roku szkolnym, w którym powtarzają tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

Reklama

Z kolei w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczniów uchodźców z Ukrainy w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, wstawia się poziomą kreskę - wynika również z rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie w środę.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski