Artykuły na temat: "rozporządzenie"

18 listopada 2019 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]

2 października 2019 r.

Będziemy naprawiać, a nie wyrzucać. KE przyjęła rozporządzenia ws. ecodesignu