Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) opracowywana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma zawierać najważniejsze wyzwania stojące przed Polską oraz możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe 30 lat. Piątkowe spotkanie poświęcone strategii otworzyli minister Tadeusz Kościński oraz wiceminister Waldemar Buda.

"Żyjemy w świecie dynamicznych zmian. Niezbędne jest przewidywanie i ocena zdarzeń w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej. Taki cel ma Koncepcja Rozwoju Kraju 2050, która będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski" - mówił, otwierając debatę ekspercką "Świat, Europa i Polska", minister finansów Tadeusz Kościński cytowany w komunikacie resortu.

Reklama

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wyjaśniał, że dokument będzie dedykowany przede wszystkim młodemu pokoleniu i odzwierciedlał jego punkt widzenia i oczekiwania co do przyszłości kraju. Dlatego zachęcał do dyskusji nad kierunkami rozwoju Polski również uczniów szkół średnich, studentów czy doktorantów.

"Zwracam się do młodych osób z prośbą o zaproponowanie swoich pomysłów dotyczących przyszłego rozwoju kraju. Razem określimy, jaką chcemy mieć Polskę w 2050 roku" - mówił Waldemar Buda.

Jak czytamy w komunikacie MFiPR, dokument KRK 2050 będzie identyfikować kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej, a także wskazywać zestaw najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska. Dokument będzie też formułować możliwe scenariusze rozwojowe i rekomendować strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

W ramach prac nad KRK 2050 przewidziane są wysłuchania publiczne, którym towarzyszyć będą debaty eksperckie. Tematem pierwszej, piątkowej debaty były "Świat, Europa i Polska". Jak przekazało w przesłanej PAP informacji MFiPR, pokazuje ona, "jak skomplikowane są uwarunkowania rozwojowe Polski i jak mocno powiązani jesteśmy z Europą i ze światem globalnym".

Na przełomie września i października 2021 r. w ramach prac nad KRK 2050 odbędą się jeszcze cztery debaty: "Społeczeństwo i jakość życia" (23-24 września), "Transformacja gospodarki" (1 października), "Środowisko i zielona transformacja" (8 października) i "Nowe technologie" (15 października).

Resort funduszy zachęca do udziału w spotkaniach lub dzielenia się swoimi przemyśleniami drogą elektroniczną. Opinie należy kierować na adres: krk@mfipr.gov.pl, jako tytuł e-maila podając temat debaty.

Więcej informacji o Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 można znaleźć na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koncepcja-rozwoju-kraju-2050.