Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła w sobotę zarzuty Jakubowi Banasiowi i jego żonie Agnieszce Banaś, a także dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. Wobec całej trójki zastosowano poręczenie majątkowe oraz dozór policji.

Obrońca Jakuba Banasia i Agnieszki Banaś mec. Dariusz Raczkiewicz zgodził się na podawanie pełnych nazwisk i wizerunków swoich klientów.

W piątek Jakub Banaś oraz Tadeusz G. zostali zatrzymani przez CBA w związku ze śledztwem, które w początkowej fazie dotyczyło składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez prezesa NIK Mariana Banasia. W sobotę rano wraz z żoną Jakuba Banasia cała trójka stawiła się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie ogłoszono im zarzuty.

Jak poinformowała PAP prokuratura, dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. przyznał się do bezprawnego ujawnienia prezesowi NIK Marianowi Banasiowi informacji na temat kontroli podatkowej i czynności prowadzonych wobec niego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła dziś Tadeuszowi G. sześć zarzutów. Dotyczą one także niezawiadomienia o przestępstwach polegających na złożeniu w podległym mu urzędzie skarbowym podrobionej faktury stanowiącej rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych oraz niezłożeniu sprawozdania finansowego przez spółkę reprezentowaną przez Jakuba B., która uzyskała to dofinansowanie" - poinformowano.

Jakubowi Banasiowi i jego żonie Agnieszce prokuratura przedstawiła po siedem zarzutów. "Dotyczą one m.in. wyłudzenia z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa około 120 000 zł na renowację kamienicy oraz wyłudzenia podatku VAT w wysokości prawie 80 000 zł. Jak wynika z zebranych dowodów, Jakub B. i Agnieszka B. posłużyli się w tym celu podrobionymi fakturami VAT na kwotę ponad 310 000 zł potwierdzającymi wykonanie robót budowlanych i szeregiem dokumentów poświadczających nieprawdę, m.in. wynagrodzenia za prace remontowe i protokół ich końcowego odbioru" - przekazała prokuratura.

Jak wskazano, podstawą do ogłoszenia wszystkich zarzutów był obszerny materiał dowodowy w postaci korespondencji elektronicznej, zeznań świadków i dokumentacji znalezionej w efekcie przeszukań, a także pozyskanej z urzędów państwowych. Zdaniem prokuratury dowody w jednoznaczny sposób wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynów zarzuconych podejrzanym.

Wobec Tadeusza G., który przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z prezesem NIK, Jakubem Banasiem i Agnieszką Banaś. Dodatkowo podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych pracownika Krajowej Administracji Skarbowej.

W stosunku do Jakuba Banasia i jego żony zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach po 150 tys. zł i 50 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z podejrzanym Tadeuszem G.

Czynności w białostockiej prokuraturze trwały kilka godzin. Po wyjściu pełnomocnik Banasiów, Dariusz Raczkiewicz mówił dziennikarzom, że nie sprawdziły się jego poranne obawy, iż nie będzie mógł brać udziału w przesłuchaniu Jakuba Banasia. Powiedział, że czynności zostały przeprowadzone w prokuraturze w sposób profesjonalny, a jemu umożliwiono udział zarówno w przesłuchaniu Jakuba Banasia, jak i jego żony.

"Moi klienci nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia" - mówił pełnomocnik. Dodał, że teraz będą one oceniane przez prokuraturę, a on będzie oczekiwał na udostępnienie mu dokumentacji ze śledztwa, aby - jak podkreślił - móc określić "na ile silne są te zarzuty". Dodał, że "zarzuty są bliźniacze na zasadzie działania +wspólnie i w porozumieniu+". Oznajmił też, że jego klienci nie chcą dziś rozmawiać z mediami.

Pełnomocnik Tadeusz G. Łukasz Woźniak po wyjściu z prokuratury powiedział jedynie dziennikarzom, że wobec jego klienta zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze i może dzisiaj wrócić do domu. Nie chciał mówić o przebiegu czynności ani o tym, czy G. przyznał się do winy.