Rząd planuje przedłużenie czasu, w jakim o wsparcie z tarczy finansowych mogą ubiegać się małe i duże firmy, wynika z wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów. Projekty uchwał w tym zakresie znajdują się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia rządu.

Zakładana zmiana tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm ma umożliwić umożliwi PFR zawieranie umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych w terminie do 30 września 2021 r. oraz wypłatę finansowań do 31 grudnia 2021 r.

Natomiast w przypadku zmiany tarczy dla mikro, małych i średnich firm "rekomenduje się umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania w terminie nie późniejszym niż do dnia 23 sierpnia 2021 r. dla przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej", jak czytamy w wykazie.

Zmiany w tarczy finansowej dla MMSP - jak uzasadniono - spowodowane są zbyt dużą liczbę zgłoszeń złożonych przez przedsiębiorców w toku postępowania wyjaśniającego oraz wysokim stopniem skomplikowania tych zgłoszeń w zakresie stanów faktycznych i prawnych. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy do 28 lutego 2021 r. złożyli poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie subwencji z tarczy finansowej, do 31 marca 2021 r. złożyli kompletne odwołanie od tego wniosku, następnie zwrócili się nie później niż do 15 kwietnia z zapytaniem w ramach wniosku bądź odwołania, w przypadku rozstrzygnięcia zgodnego z postulowanym w zapytaniu - będą mieli prawo do złożenia wniosku albo odwołania do 23 sierpnia 2021 r.

W tym przypadku udzielanie subwencji finansowych w ramach programu następuje nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiana programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" natomiast dotyczy wydłużenia terminów, w którym PFR może udzielać finansowania płynnościowego oraz finansowania preferencyjnego.

"Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania złożoną w kwietniu 2021 r., (tj. w ostatnim momencie, kiedy takie wnioski mogły być składane zgodnie z oryginalnym brzmieniem Programu) oraz obserwowane przez PFR zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach Programu, uzasadnionym jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany" - czytamy w wykazie.

Uzasadniono, że kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 "powoduje powstanie luki finansowej w sektorze dużych przedsiębiorstw o charakterze płynnościowym (kapitał obrotowy), kapitałowym (finansowanie inwestycyjne) lub wynikającej ze strat finansowych".

W związku ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla gospodarki, powstała luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw, szacowana przez Polski Fundusz Rozwoju na około 219,5 mld zł, tj. 10% PKB, w tym w sektorze dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 249 pracowników) - 102,7 mld zł, podano także.