Postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostały uwzględnione w rządowym projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - podał w piątek Rzecznik. Chodzi m. in. o zachowanie uprawnienia do tzw. dostępu fizycznego.

Jak poinformował Rzecznik MŚP, do jego postulatów, uwzględnionych w najnowszej wersji ustawy, znalazło się zachowanie uprawnienia tzw. dostępu fizycznego, czyli wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku.

Uzyskano to poprzez rezygnację z wymogu zapewnienia takiego dostępu jedynie w wypadku świadczenia „usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”.

Według Rzecznika projektowana wcześniej regulacja mogła pozbawić tego istotnego uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących inne usługi telekomunikacyjne, takie jak rozprowadzanie i rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych albo świadczących usługi telefoniczne.

„Proponowana zmiana pozbawiała uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych np. wejścia do nieruchomości. Czyli, mogła np. uniemożliwić fizyczne wejście monterów telewizji kablowych do budynków. A to byłby kompletny absurd. Nasze postulaty zostały zrealizowane i stworzony został nowy systemu do inwentaryzacji infrastruktury i usług” – skomentował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Kolejnym uwzględnionym postulatem jest odstąpienie od skracania już zawartych umów przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązania, pozwalającego na zawarcie umowy dłuższej niż 24 miesiące tylko do dnia ogłoszenia ustawy.

Zrezygnowano ze sztywnych terminów wejścia w życie ustaw na rzecz ich wydłużenia i wejścia w życie, zasadniczo po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia - wskazał Rzecznik.

„Zmiany są wynikiem postulatów wypracowanych podczas prac Zespołu ds. Telekomunikacji działającego przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców. Wszelkie ułatwienia dla przedsiębiorców z sektora, które są wprowadzane, uzasadniają sens naszej pracy. Zwłaszcza w tak trudnym czasie” – podkreślił Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP dr Marek Woch.