Wprowadzenie i realizacja programu Rodzina 500 plus jest wzorcowa - oceniła w poniedziałek premier Beata Szydło na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podkreślała, że praca pracowników socjalnych odgrywa ważną rolę w realizacji tego programu.

Jak mówiła premier, w ostatnim roku rząd zrealizował dużo projektów prospołecznych i prorodzinnych. "Dla rządu rodzina jest priorytetem" - zaznaczyła. Przypomniała m.in., że poza wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus rząd zdecydował także o podwyższeniu od przyszłego roku płacy minimalnej i wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej. Podkreśliła, że celem tych działań było przede wszystkim danie polskim rodzinom "poczucia godnego życia".

Premier dodała, że ważne jest również zapewnienie rodzinom poczucia stabilizacji, by mogły planować swoją przyszłość. "Zrobiliśmy duży krok w tym kierunku, ale to nie znaczy, że wystarczający. Bo tych zadań, tych wyzwań społecznych jest jeszcze bardzo dużo i będziemy je na pewno realizować" - powiedziała. Zaznaczyła, że by takie działania były możliwe, konieczny jest szybszy rozwój Polski.

Szefowa rządu podkreślała kluczową rolę pracowników socjalnych w realizacji programu Rodzina 500 plus. "Chcę bardzo serdecznie wam za to podziękować, bo wprowadzenie i realizacja programu jest naprawdę wzorcowa" - powiedziała.

Zwracając się do pracowników socjalnych, premier powiedziała: "Wy jesteście tymi, którzy muszą każdego dnia - bez względu na to, co się dzieje, jaka jest sytuacja - pokazywać innym uśmiech i serce, bo taka jest wasza rola, misja, służba".

"Wasza praca jest przykładem, że bez względu na to, co się dzieje i bez względu na to jak jest, najważniejszy zawsze jest człowiek - i ten drugi człowiek, który temu, który tej pomocy potrzebuje, po prostu pomaga" - dodała.