Pożela zmarł w niedzielę. Był najmłodszym członkiem rządu w Wilnie. Pozostawił żonę i syna.

Pogrzeb polityka ma się odbyć w tym tygodniu. Szczegóły uroczystości omawiała rodzina z przedstawicielami jego partii.

Pożela został wybrany na ponowną kadencję na posła do Sejmu podczas pierwszej tury wyborów parlamentarnych, które odbyły się 9 października.

Podczas pierwszej tury wyborów Litewska Partia Socjaldemokratyczna uzyskała 14,6 proc. poparcia i 13 mandatów.

Obowiązki ministra zdrowia objął szef resortu gospodarki Evaldas Gustas. (PAP)