Przywracanie komisariatów, tworzenie mapy zagrożeń i nowego programu modernizacyjnego służb mundurowych - to jedne z najważniejszych działań MSWiA. Ministerstwo na swoich stronach internetowych opublikowało podsumowanie 100 dni pracy pod kierownictwem Mariusza Błaszczaka.

MSWiA zwraca uwagę na spotkania w społecznościach lokalnych,w ramach opracowywania mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Przeprowadzono już ponad trzy tysiące spotkań, które mają wskazać kierunki działań poprawiających bezpieczeństwo w kraju. Ministerstwo prowadzi też konsultacje w sprawie przywrócenia komisariatów, zlikwidowanych przez poprzednie kierownictwo resortu. Minister Błaszczak mówił ostatnio w Sejmie, że nie oznacza to przywrócenia wszystkich 418 zlikwidowanych jednostek, ale tych które są ważne dla bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach.

W resorcie rozpoczęły się prace nad nowym programem modernizacji służb na lata 2017-2020, który także ma odpowiadać na nowe wyzwania jak cyberprzestępczość, nielegalne migracje czy terroryzm. Podobnie jak w poprzednim w planie modernizacji chodzi przede wszystkim o wymianę sprzętu i uzbrojenia funkcjonariuszy.
Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji jest głównym koordynatorem zabezpieczenia dwóch nadchodzących dużych wydarzeń w kraju: Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie. Resort patronuje pomocy Polakom uciekającym przed wojną ze wschodniej Ukrainy. W listopadzie przyjechało do Polski 149 repatriantów, którzy przez pół roku są objęci szczególną pomocą państwa.

Reklama

W MSWiA trwają prace nad włączeniem Inspekcji Transportu Drogowego w struktury policji i nad nową ustawą antyterrorystyczną, która ma umożliwić lepszą koordynację służb na ewentualność zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Resort chwali się także zwiększeniem podwyżki dla funkcjonariuszy z 4,61 do 5 procent. Większe pensje będą wypłacane wraz z wyrównaniem po przyjęciu nowej ustawy budżetowej. Specjalne nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy otrzymało ostatnio 445 osób.

MSWiA podkreśla, że trwa audyt w resorcie i podległych mu służbach. Wiadomo już, że Biuro Spraw Wewnętrznych z Komendy Głównej Policji przejdzie pod bezpośredni nadzór ministra. Trwają prace nad reformą KGP, która ma zostać kadrowo odchudzona, a Centralne Biuro Śledcze Policji wzmocnione przez niezależny budżet. Prowadzone są prace nad przywróceniem najprawdopodobniej od maja Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Analizowana jest struktura całej Straży Granicznej.

Na forum międzynarodowym MSWiA wskazuje powrót do współpracy z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej w kwestii migracji i mechanizmu Unii Europejskiej automatycznej relokacji uchodźców.