ZDROWIE
System składkowy ma zostać zastąpiony przez finansowanie budżetowe. Nie oznacza to likwidacji składki, ale dodanie pieniędzy z kasy państwa, by wydatki wzrosły z 4,6 proc. PKB do 6 proc. PKB, czyli o 25 mld zł. Ma to pozwolić zwiększyć liczbę świadczeń. Bezpłatną opieką medyczną będą objęci wszyscy Polacy. Dziś trzeba mieć tzw. tytuł, czyli opłaconą składkę zdrowotną.