Referendum w sprawie członkostwa w Unii i zamrożenie podatków. To główne postulaty brytyjskiego rządu, przedstawione w mowie tronowej przez Elżbietę II w brytyjskim parlamencie.

Wspomniane referendum ma się odbyć do końca 2017 roku. Ponadto rząd Davida Camerona zapowiedział renegocjację warunków członkostwa w Unii.

W odczytanym przez królową przemówieniu zapowiedziano też zamrożenie trzech głównych obciążeń podatkowych na całą kadencję nowego parlamentu. Chodzi o podatek dochodowy, VAT i składki ubezpieczeniowe.