39 menedżerów i państwowych urzędników z zarzutami to dopiero początek największego skandalu korupcyjnego w historii Polski. Branża informatyczna już teraz stara się walczyć z nadszarpniętą opinią.
Firmy informatyczne walczą o poprawę wizerunku nadszarpniętego korupcją, zmowami cenowymi i oszustwami. Na tyle, że tytuł człowieka roku w tej branży od magazynu „CRN” dostanie Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), które wpadło na trop gigantycznej afery.
„Prosimy rząd, a szczególnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, o podjęcie wzorem innych krajów europejskich szerokiego dialogu z formalnymi reprezentantami sektora teleinformatycznego” – czytamy w memorandum rozesłanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), czyli najważniejszą reprezentację firm z branży informatycznej.