Działania w obszarze rozwoju regionalnego i zagospodarowania funduszy unijnych a także promocja gospodarki za granicą. Takie pozytywy w poczynaniach rządu w ostatnich miesiącach, dostrzega Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club.

W skali od 0 do 5, te działania otrzymały 3 i pół punktu. Na trzy punkty przedsiębiorcy ocenili rządowe starania w takich obszarach jak gospodarka, finanse, przedsiębiorczość, rynek pracy i prawo gospodarcze. Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, ocenili działania w zakresie spółdzielczości, rynku finansowego, nadzoru nad spółkami skarbu państwa oraz cyfryzacji. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na niską jakość regulacji lub zupełny brak zainteresowania tymi problemami, zwłaszcza w przypadku spółdzielczości, która otrzymała 0 punktów.

Gabinet Cieni przedstawił też listę priorytetów na drugą połowę roku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. I tak przedsiębiorcy apelują między innymi o zmniejszenie zależności Polski od importu paliw , zwłaszcza gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Popierają starania premiera Donalda Tuska dotyczące utworzenia "Unii Energetycznej". BCC zwraca też między innymi uwagę na brak racjonalnej polityki rządów od roku 2001 w obszarze górnictwa węglowego i elektroenergetyki.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał przed dwoma laty. Jego celem jest wspieranie, inspirowanie i monitorowanie działań rządu w dziedzinach kluczowych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.