Niemal połowa (49 proc.) badanych przez TNS Polska dobrze ocenia pracę Bronisława Komorowskiego; 39 proc. wypowiada się o jego pracy negatywnie. Według 60 proc. respondentów Donald Tusk źle wypełnia obowiązki premiera; 27 proc. wystawia szefowi rządu dobrą ocenę.

Z 49 proc. ankietowanych dobrze oceniających pracę prezydenta 7 proc. wypowiada się w sposób zdecydowany, a 42 proc. - umiarkowanie wyraża swoje zdanie.

Spośród 39 proc. źle wyrażających się o działalności Komorowskiego 26 proc. ocenia, że prezydent raczej źle wypełnia swoje obowiązki, a 13 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych. 12 proc. badanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.

W porównaniu z październikowym sondażem ocena Komorowskiego nie uległa znacznej zmianie - odsetek ocen pozytywnych spadł o 1 punkt proc. - z 50 proc. do 49 proc.

Jak wynika z sondażu, najczęściej w pozytywny sposób o pracy prezydenta wypowiadają się osoby o centrolewicowych (63 proc.) i lewicowych (59 proc.) poglądach politycznych. Zdanie to podzielają badani interesujący się polityką (raczej pozytywnie - 60 proc., zdecydowanie - 51 proc.), a także sympatycy PO (80 proc.) i SLD (70 proc.)

60 proc. badanych jest zdania, że Donald Tusk źle wypełnia obowiązki premiera, w tym 37 proc. - umiarkowanie, a 23 proc. - zdecydowanie wypowiada się w tej kwestii. Natomiast dobrą ocenę premierowi wystawia 27 proc. respondentów, w tym 2 proc. - zdecydowanie dobrą, 25 proc. - raczej dobrą. 13 proc. nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat.

W porównaniu z sondażem z października o 7 pkt proc. spadł odsetek tych, którzy źle oceniają pracę Tuska, a o 2 pkt proc. wzrósł odsetek osób wyrażających przeciwne zdanie.

Najlepszą opinią premier cieszy się wśród elektoratu PO (68 proc.). Sprzyjają mu ponadto osoby raczej interesujące się polityką (33 proc.) oraz badani o lewicowych (37 proc.) i centrolewicowych (40 proc.) poglądach politycznych.

22 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalność rządu - w tym 21 proc. raczej dobrze, a tylko 1 proc. zdecydowanie dobrze. Przeciwnego zdania jest 68 proc. badanych, z czego 24 proc. wypowiada się w sposób zdecydowany, a 44 proc. - umiarkowanie źle ocenia rząd. 10 proc. nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat.

W porównaniu z badaniem październikowym ocena rządu nieznacznie się poprawiła - o 2 pkt proc. wzrósł odsetek zadowolonych, a o 5 pkt proc. spadł odsetek niezadowolonych z jego działalności.

Najlepsze zdanie o gabinecie Tuska mają osoby raczej interesujące się polityką (32 proc.), badani o centrolewicowych (37 proc.) i lewicowych (31 proc.) poglądach politycznych. Ponadto wśród elektoratu PO udział osób, które pozytywnie oceniają pracę rządu, jest zdecydowanie większy niż wśród sympatyków innych partii i wynosi 59 proc.

Z aprobatą o działalności rządu najczęściej mówią 30-latkowie (25 proc.), 50-latkowie (23 proc.) i osoby w wieku 60 i więcej lat (23 proc.). Ponadto im lepiej wykształceni są respondenci, tym częściej dobrze wypowiadają się na temat Rady Ministrów (od 16 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 30 proc. wśród badanych z wykształceniem wyższym).

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-13 listopada na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.