Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała dwie poprawki do ustawy okołobudżetowej, przywracające możliwość dofinansowania z budżetu samorządom do 100 proc. kosztów realizacji niektórych zadań własnych.

Projekt ustawy okołobudżetowej zawiera zmiany w innych przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r.

Komisja finansów poparła w środę dwie poprawki PO przywracające możliwość dofinansowania z budżetu samorządom do 100 proc. kosztów realizacji takich zadań własnych jak wypłata zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystającym z tych zasiłków. Obecny przepis mówi o dofinansowaniu do 80 proc. tych wydatków.

Negatywną opinię uzyskały wszystkie poprawki opozycji - zgłoszone przez kluby PiS i SLD. Opozycja chciała m.in. niepodnoszenia akcyzy na olej napędowy, zmiany zapisów dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy oraz finansowania zadań własnych samorządu.

Opozycja zgłosiła też poprawkę, która zakłada wycofanie się z zamrożenia wysokości zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, argumentując, że korzystają z nich najmniej zarabiający.

Projekt ustawy jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu powinien wejść do bloku głosowań.

Komisja podczas środowego wieczornego posiedzenia zaakceptowała też propozycje wewnętrznego przesunięcia środków na ubezpieczenia społeczne rolników, zapisane w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na 2011 r. O zmianę wnosił minister rolnictwa, uzasadniając ją innym wskaźnikiem waloryzacji rolniczych świadczeń, niż pierwotnie zaplanowane w budżecie.