83 lata ma najstarszy kandydat w wyborach do Sejmu, a 21 lat - najmłodszy. O mandat poselski ubiega się ponad 7 tys. kandydatów, o miejsce w Senacie - 500 - wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej PKW.

Według danych z 6 października, uprawnionych do głosowania jest 30 mln 564 tys. 4 osoby.

PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od 104 komitetów (19 komitetów wyborczych partii politycznych, 83 komitetów wyborców i 2 mniejszości narodowych). Odmówiono przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 6 komitetom. 5 października jeden komitet został jednak rozwiązany.

Zarejestrowano 338 list kandydatów na posłów. O mandat poselski ubiega się 7035 kandydatów; 3063 (43,54 proc.) to kobiety, a 3972 (56,46 proc.) - mężczyźni.

Reklama

O 100 foteli senatorów powalczy 500 kandydatów.

Statystycznie o jeden mandat w wyborach do Sejmu ubiega się 15,3 kandydata. Najwięcej mandatów poselskich (20) jest do obsadzenia w okręgu Warszawa I (obejmującym stolicę i obwody głosowania za granicą); najmniej posłów wybranych zostanie z okręgu częstochowskiego, gdzie na obsadzenie czeka 7 mandatów.

Reklama

Najwięcej kandydatów na posłów zarejestrowało się w okręgu nr 33 w Kielcach - 292 kandydatów ubiegających się o 16 mandatów. Najmniej jest chętnych do startu z okręgu wałbrzyskiego. Na 8 mandatów przypada tam 109 kandydatów.

Najwięcej kandydatów do Sejmu mieści się w przedziale wiekowym 50-59 lat (1855 osób); najmniej jest kandydatów po 70. roku życia (94 osoby). Średnia wieku kandydatów wynosi 44 lata. Najmłodsi kandydaci i kandydatki na posłów mają po 21 lat. Wiek najstarszego kandydata do Sejmu wynosi 83 lata, a kandydatki - 78 lat.

Do Sejmu z olsztyńskiej listy Komitetu Wyborczego Prawica kandydował 91-letni Kazimierz Bogucki, jednak zrezygnował on z ubiegania się o mandat poselski. Jak dowiedziała się PAP od pełnomocnika komitetu wyborczego Prawicy Lecha Łuczyńskiego, powodem rezygnacji Boguckiego było to, że media zamiast pytać go o program wyborczy, wypytywały o jego wiek.

Spośród komitetów ogólnokrajowych, najwięcej kandydatów do Sejmu zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe (917 osób). Komitet PiS wystawił 916 kandydatów, KW PO - 915, KW SLD - 913, KW Ruch Palikota - 860, KW PJN - 786. Najmniej kandydatów na posłów startuje z list komitetu Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 (774).

Po raz pierwszy na listach obowiązują kwoty

Biorąc pod uwagę tylko komitety ogólnokrajowe, procentowo najmniej kobiet startuje do Sejmu z list KW PiS (39,85 proc.) Najwięcej pań znalazło się na listach PPP - Sierpień 80 (48,45 proc).

Procentowo najwięcej kobiet kandydujących do Sejmu znajduje się na częstochowskiej liście komitetu Ruchu Palikota - 9 pań na 14 zgłoszonych kandydatów stanowi tam 64,29 proc. osób na liście. Procentowo najmniej kobiet (35 proc.) trafiło na listy PiS w Nowym Sączu, PSL w Poznaniu i PO w Łodzi - na 20 zgłoszonych kandydatów jest tam po 7 kobiet.

O mandat senatora ubiega się 70 kobiet (14 proc.) i 430 mężczyzn (86 proc). Statystycznie o jedno miejsce w Senacie ubiega się pięciu kandydatów. Najwięcej chętnych do Senatu mieści się w przedziale wiekowym 50-59 (187 osób), a najmniej stanowią kandydaci po 70. roku życia (23 osoby). Średnia wieku kandydatów to 53 lata, a kandydatek 52 lata. Wiek najmłodszego kandydata to 30 lat, a najstarszego - 82 lata.

Najwięcej kandydatów do Senatu startuje z komitetów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej (po 93). Komitety SLD i PSL wystawiły po 68 kandydatów, KW PPP - Sierpień 80 - 14, a KW PJN - 13. Jedynym komitetem ogólnokrajowym, który nie zarejestrował żadnego kandydata na senatora jest KW Ruch Palikota - komitet ten nie zgłaszał jednak zamiaru wystawiania kandydatów do izby wyższej.

Na sześć ogólnokrajowych komitetów, które zgłosiły kandydatów do Senatu, najwięcej kobiet ubiega się o mandat z komitetu PPP - Sierpień 80 (28,57 proc.), a najmniej - z komitetu PSL (7,35 proc).