Kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyrazili w piątek na konferencji prasowej po szczycie UE zadowolenie z osiągniętego porozumienia w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy.

Merkel podkreśliła, że to "wielka ulga", iż dzięki wspólnym wysiłkom udało się zbudować porozumienie wokół budżetu UE, funduszu odbudowy i mechanizmu warunkowości.

Zaznaczyła, że UE musi teraz podjąć decyzję dotyczącą nowych zasobów własnych w parlamentach narodowych, aby finansowanie stało się możliwe tak szybko, jak to możliwe. "Będziemy potrzebowali pieniędzy, będziemy potrzebowali inwestycji" - powiedziała Merkel. Merkel powiedziała, że mechanizm, który związany jest z korupcją i innymi finansowymi nieprawidłowościami, jest w budżecie UE potrzebny.

Von der Leyen podkreśliła na konferencji, że to dobry dzień dla Europy. "To pokazuje, że Europa potrafi się porozumieć i działać w obliczu najgorszego kryzysu, z jakim kiedykolwiek mierzyła się UE. (...) Porozumienie pozwoli nam na silną gospodarczą odpowiedź na kryzys z zachowaniem praworządności. Obywatele i gospodarki UE potrzebują naszego wsparcia bardziej, niż kiedykolwiek i potrzebują go teraz" - powiedziała szefowa KE.

Dodała, że pakiet budżetowy musi zostać sfinalizowany, przy wsparciu europarlamentu, tak szybko jak to możliwe. Zaznaczyła, że potrzebna jest w następnym kroku szybka decyzja krajów członkowskich w sprawie ratyfikacji pakietu. Chodzi o decyzję dotyczącą nowych zasobów własnych. Podziękowała też Niemcom, które sprawują prezydencję w UE, za prace nad kompromisem w sprawie budżetu.

Von der Leyen przypomniała, że wcześniej w PE powiedziała o tym, iż jest możliwe skierowanie sprawy do TSUE w sprawie mechanizmu warunkowości. "To droga w związku z różnymi interpretacjami tego samego tekstu prawnego" - oświadczyła. Dodała, że KE będzie potrzebowała czasu na przygotowanie wytycznych dotyczących mechanizmu warunkowości.

Michel podkreślił, że uczyniono duży krok do przodu. "Mamy budżet, mamy fundusz odbudowy, więc możemy zmierzyć się z transformacją cyfrową, transformacją energetyczną, możemy wspierać małe i średnie firmy, naszych obywateli" - powiedział na konferencji prasowej.

W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu (blokowania środków finansowych dla państw członkowskich - PAP).

Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU, należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

"Budżet UE, włączając Next Generation EU, musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami finansowymi, korupcją, konfliktem interesów" - na taki zapis zgodzili się wszyscy unijni przywódcy.

Konkluzje zawierają też zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości będzie "obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich".

Unijni liderzy zdecydowali też, że środki w ramach mechanizmu będą musiały być "proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony".

"Samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu" - czytamy w dokumencie końcowym szczytu UE.