W Ministerstwie Zdrowia planowane są prace przygotowawcze do rozbudowy Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie (Mazowieckie). Inwestycja miałaby zostać zrealizowana do 2023 r. W związku z tym do resortu sprawiedliwości skierowano projekt zmian legislacyjnych.

Informując w środę PAP o planach dotyczących KOZZD, biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia przypomniało, że uwzględniając prawidłowość funkcjonowania ośrodka w Gostyninie i realizacji jego zadań oraz mając na uwadze zgłaszane postulaty, w resorcie przygotowano projekt zmian w ustawie z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

"Projekt nowelizacji powyższej ustawy został skierowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmuje regulacje dotyczące m.in. zmiany w zakresie maksymalnych limitów środków finansowych przeznaczonych na Ośrodek tak, aby zabezpieczyć wyżej wymienione środki na przeprowadzenie 3-letniej inwestycji związanej z rozbudową Ośrodka. Okres jej realizacji, po zmianach, zaplanowany jest na lata 2020-23" – podkreślił biuro komunikacji resortu zdrowia, odpowiadając na pytania PAP.

W informacji przekazano, że w Ministerstwie Zdrowia "planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową". "Ministerstwo poinformuje opinię publiczną, jak tylko zapadną decyzje w tej sprawie" – zaznaczyło biuro komunikacji resortu, odnosząc się do szczegółów planowanej rozbudowy KOZZD.

KOZZD w Gostyninie powstał jako podmiot leczniczy podlegający Ministerstwu Zdrowia na mocy ustawy z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie wobec życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Placówka działa na terenie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, który użycza jej pomieszczeń. Z danych publikowanych przez KOZZD wynika, że dysponuje on trzema oddziałami, w których prowadzone jest postępowanie terapeutyczne wobec osób umieszczonych tam zgodnie z przepisami ustawy.

"Ze względu na specyfikę ośrodka przebywają w nim osoby, które zostały określone przez przepisy prawa jako osoby stwarzające bardzo wysokie ryzyko dokonania czynu przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej innych osób” – informuje na swej stronie internetowej gostyniński KOZZD. Podaje przy tym, że do dyspozycji pacjentów jest pracownia terapii zajęciowej oraz teren sportowy.

W 2017 r. powstał projekt utworzenia osobnej siedziby KOZZD w Gostyninie. Dzięki temu jego działalność miała zostać oddzielona od Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej. Przewidywano wówczas, że w nowej siedzibie KOZZD o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. mkw. funkcjonowałyby trzy pawilony z sześcioma oddziałami, na każdym po 10 jednoosobowych sal – taki układ gwarantować miałby bezpieczeństwo i ograniczyć niekontrolowane kontakty między pensjonariuszami. Uruchomienie placówki planowano wstępnie na 2019 r.

Pierwszy do KOZZD w Gostyninie trafił Mariusz T., skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia. Na początku 2014 r. zakończył on odbywanie tej kary. Od września 2019 r. przebywa w jednym z zakładów karnych, gdzie odbywa karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej w latach 2006-2014, gdy odbywał on pierwszy wyrok w placówce penitencjarnej w Strzelcach Opolskich. Chodzi o wyrok wobec Mariusza T., jaki w lipcu 2015 r. wydał Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Pod koniec czerwca tego roku w KOZZD protest głodowy podjęła część z przebywających tam pacjentów – protest trwał kilka dni. Według danych placówki uczestniczyło w nim 36 z 87 pacjentów. Ostatecznie, po negocjacjach z udziałem mediatora z listy stałych mediatorów prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, zawarto porozumienie. Jak informowało Ministerstwo Zdrowia, protestujący domagali się m.in. dostępu do własnych urządzeń elektronicznych i internetu oraz odwiedzin bez pracownika ochrony. Resort podawał przy tym, że zgłoszone postulaty obejmowały też "żądania dotyczące zabezpieczenia socjalnego i bytowego".

W czasie protestu pacjentów KOZZD portal gostynin24.pl informował m.in., że dotyczył on także poprawy warunków bytowych w przepełnionym, zdaniem pacjentów, ośrodku.

W lipcu Ministerstwo Zdrowia informowało, że z uwagi na znaczne przekroczenia liczby osób umieszczanych w KOZZD w Gostyninie konieczne jest wskazanie innego zakładu psychiatrycznego, w którym będzie wykonywana obserwacja. Resort skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Projekt przygotowano w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jak podawano, nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.