W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu KO ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Jego pracami pokieruje posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz; w składzie mają się znaleźć m.in. lider PO Borys Budka oraz posłowie Robert Kropiwnicki i Barbara Nowacka.

Zespół zbierze się o godz. 13. "Celem spotkania jest przedstawienie zakresu merytorycznego pracy, głównych zarzutów co do wyborów, czyli tego, czym będzie się zajmował zespół do spraw wyjaśnienia nieprawidłowości przy organizacji wyborów" - powiedział PAP Kropiwnicki.

Pracami zespołu ma pokierować posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, choć w czwartkowych obradach nie będzie jeszcze uczestniczyć, ponieważ przebywa poza Warszawą. Przewodniczący zespołu ma w związku z tym zostać wybrany później.

W składzie znajdą się ponadto lider PO Borys Budka oraz posłowie: Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński oraz senator Bogdan Klich.

Zespół ma na swe spotkania zapraszać konstytucjonalistów, ekspertów OBWE, a także specjalistów od mediów, którzy - według Kropiwnickiego - pokażą m.in. rolę TVP w kampanii prezydenckiej. "Będziemy też spotykać się z ludźmi poszkodowanymi, którzy wnosili protesty wyborcze, także przedstawicielami Polonii, którzy nakreślą swoje zarzuty co do organizacji wyborów" - dodał poseł KO.

Uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Wyjaśnienia Nieprawidłowości przy Wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Kolegium klubu KO podjęło we wtorek.

Z dokumentu wynika, w skład zespołu mogą wejść posłowie i senatorowie KO. Do zadań zespołu będzie należało m.in. inicjowanie i prowadzenie "głębokiej debaty nad procesem wyborczym, warunkami przeprowadzania wyborów oraz równouprawnieniem w prowadzeniu agitacji wyborczej poprzez audycje emitowane przez publicznych nadawców", występowanie z wnioskami oraz podejmowanie interwencji w odpowiednich organach rządowych, a także administracji państwowej "na rzecz poprawy transparentności procesu wyborczego".

Oprócz tego celem zespołu będzie: inicjowanie prac legislacyjnych "w zakresie poprawy transparentności oraz pogłębiania sprawiedliwości w sposobie prowadzenia kampanii oraz agitacji wyborczej wszystkich kandydatów w wyborach", a także współpraca z organizacjami pozarządowymi, ekspertami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami "w celu wyjaśnienia nieprawidłowości powstałych przy wyborach Prezydenta RP w 2020 r. oraz na rzecz podejmowania działań zmierzających do poprawy przejrzystości i praworządności systemu wyborczego".