Przedmiotem konsultacji jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz, który został udostępniony na stronie BIP Urzędu.

Jak podał Urząd, nowy plan zagospodarowania częstotliwości ma umożliwić w niedalekiej przyszłości bardziej efektywne wykorzystywanie częstotliwości z zakresu 1920-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz, poprzez dopuszczenie możliwości wykorzystywania tego zakresu w nowszej technologii.

Zastąpi on poprzednie zarządzenie Prezesa UKE w tej sprawie z 2007 r.

Podmioty, które chcą wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, mają na to 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego i mogą przesłać je w formie elektronicznej. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś