Dochody budżetu państwa między 2015 a 2018 rokiem wzrosły o ponad 30 proc. W 2015 r. opiewały na kwotę 289 mld zł, by w 2018 r. wzrosnąć o niemal 100 mld zł – do 380 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Tak duży wzrost dochodów budżetowych był możliwy dzięki rosnącym wpływom podatkowym. W tym okresie dochody z tytułu podatku VAT zwiększyły się o 42 proc., a ich rekordowy wzrost - o 24 proc. - notowany był w 2017 r. Było to możliwe dzięki działaniom uszczelniającym pobór podatku VAT"- napisano w komunikacie.

"Zwiększyły się także wpływy z tytułu podatków dochodowych. Średniorocznie o 10 proc. rosły w latach 2016-2018 dochody z podatków PIT i CIT, a ich zdecydowany przyrost nastąpił w roku 2018 r. - odpowiednio o 13,8 proc. i 16,8 proc." - dodano.

Jak podaje resort przedsiębiorczości i technologii rosnące w latach 2016-2018 - średniorocznie o niemal 10 proc. - dochody budżetowe to efekt sprawnej polityki podatkowej. Umożliwiło to zwiększenie wydatków ze środków publicznych w postaci różnego rodzaju programów i świadczeń socjalnych. Wpływy były jednak tak znaczące, że budżet państwa notował historycznie niemal najniższy deficyt – na poziomie 10,4 mld zł w 2018 r.

Ministerstwo przypomina, że znacznie ograniczony w 2007 r. - do 1,9 proc. PKB - deficyt instytucji rządowych i samorządowych, w kolejnych latach - na skutek światowego kryzysu finansowego - wzrósł (do 7,3 proc. PKB w 2010). W kolejnych latach deficyt instytucji rządowych i samorządowych ulegał stopniowej redukcji, by w 2018 r. osiągnąć poziom 0,4 proc. PKB.