W środę przed południem Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. ustawą budżetową, która przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki - 416,1 mld zł, a deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł.

Marszałek Sejmu Stanisław Karczewski poinformował, że porządek obrad Senatu został rozszerzony o nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustawi nowelizację ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Sejm uchwalił budżet na 2019 r. w ubiegłą środę. W trakcie trwającego kilka godzin głosowania Sejm odrzucił ponad 300 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości i większość z ponad stu poprawek złożonych w drugim czytaniu.

Reklama

Tegoroczny budżet, nad którym pracuje Senat, przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Ministerstwo Finansów, przygotowując ustawę przyjęło, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Założono ponadto, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Podczas środowego głosowania w Sejmie nie zaakceptowali wniosków o odrzucenie w całości projektu, które złożyli posłowie PO-KO, Nowoczesnej i Kukiz'15, poparli natomiast 22 poprawki, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię komisji. Wszystkie były zgłoszone przez klub PiS.

Reklama

Jedna z nich przesuwa 479 tys. zł z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe; inna dotyczy wydatków w części budżetu poświęconej kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Zmniejsza ona wydatki na muzea o kwotę 1 mln zł oraz w rezerwie na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 5 mln zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w archiwach. Inna przyjęta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 20 mln zł na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kosztem m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowe pieniądze mają także - zgodnie z inną poprawką - otrzymać: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski. Inna przyjęta poprawka zakłada przesunięcie dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego - m.in. kwota 4,1 mln zł ma trafić na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Zwiększono też ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN. Dodatkowe 5,6 mln zł przeznaczono na lecznictwo psychiatryczne, w tym ponad 4,7 mln zł na wynagrodzenia, przede wszystkim dla pielęgniarek.

Senat zajmie się ponadto projektami uchwał: w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego oraz w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego.

Senatorowie będą też pracować nad dwoma projektami, zgłoszonymi przez senacką komisję ustawodawczą; mają one na celu dostosowanie przepisów do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z nich to projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który zakłada przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, pozbawionych statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia postanowienia sądu; drugi zaproponowany przez senacką komisję projekt dotyczy zmian w prawie budowlanym.