Zaopiniowanie przez Sejmik Woj. Śląskiego wniosków zainteresowanych gmin to jeden z pierwszych kroków ustawowej procedury przyjmowania nowych członków do związku metropolitalnego woj. śląskiego.

W poniedziałek sejmik zajął się dwoma odrębnymi projektami uchwał dotyczącymi wniosków gmin, które w ostatnich miesiącach skierowało doń zgromadzenie GZM. W maju br. procedurę przyjmowania nowych członków GZM zainicjowała w ten sposób wobec wniosków Ornontowic i Orzesza. W czerwcu do skonsultowania przekazano wnioski gmin: Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Toszek i Miasteczko Śląskie.

Zgodnie z drogą określoną w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim, wnioski takie – poparte m.in. wynikami przeprowadzonych w gminach konsultacji społecznych – zgromadzenie GZM przekazuje uchwałą do zaopiniowania przez Sejmik Woj. Śląskiego, a także wojewodę śląskiego.

Reklama

Po uzyskaniu pozytywnych opinii ustawa przewiduje dyskusję dotychczasowych członków Metropolii na poziomie zgromadzenia GZM, które podejmuje decyzję ws. dalszego procedowania, czyli wysłania wniosków, wraz z opiniami i uzasadnieniami, do premiera.

Gminy Ornontowice, Orzesze, Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Toszek i Miasteczko Śląskie przylegają do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od południowego zachodu oraz od północy. Ich wnioski wiążą się m.in. z przejmowaniem przez Metropolię całości organizacji komunikacji miejskiej od jej dotychczasowych organizatorów, którzy obsługują linie autobusowe na terenie tych gmin.

Reklama

W uzasadnieniu poniedziałkowych pozytywnych opinii sejmiku zaznaczono, że w regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych „metropolia, wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym, rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim”.

Gminy z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami zostały wymienione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+) wśród należących do obszaru funkcjonalnego Metropolii (do samej GZM zakwalifikowano tam 23 miasta, a do jej obszaru funkcjonalnego – 29 gmin).

W sierpniu zgromadzenie GZM skierowało do konsultacji z sejmikiem oraz wojewodą wnioski kolejnych dwóch gmin: Kalet oraz Kochanowic. Kalety w Planie 2020+ są częścią obszaru funkcjonalnego Metropolii, jednak gmina Kochanowice – położona między Lublińcem, a Częstochową – już nie.

W poniedziałek marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa diagnozował, że w kolejnej kadencji samorządu potrzebna będzie dyskusja „w gronie polityczno-samorządowym nt. kształtu Metropolii”. „Kiedyś miało być to 14 miast; dziś będzie już 48. Stawiam otwarte pytanie, gdzie będzie granica rozszerzania się Metropolii” - zasygnalizował.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) – powołana specjalną ustawą – zrzesza dziś 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Po spełnieniu przewidzianych przez ustawę wymagań Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku.

Według ustawy związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin woj. śląskiego z silnymi powiązaniami funkcjonalnymi i zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców (w 41 gminach GZM mieszka 2,28 mln osób).

W poniedziałek Sejmik Woj. Śląskiego przyjął także regulamin przyznawania stypendiów w ramach IV edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, w której do rozdysponowania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych jest ponad 3 mln zł (co wystarczy dla ponad 600 dzieci).

Radni zaakceptowali ponadto apel do rządu ws. finansowania oświaty. „Od trzech lat kwota subwencji oświatowej zmniejszyła się o 17 mln zł, a konieczność wzrostu dopłat z budżetu województwa do subwencji oświatowej nigdy nie była tak wysoka" – argumentowała członek zarządu woj. śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.(PAP)

autor: Mateusz Babak