Najlepsze stosunki Rosji z Zachodem miały miejsce w Jałcie i nie powinny się nigdy powtórzyć – przekonuje Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca szefa polskiej dyplomacji
Czy możemy mówić dziś o jakichkolwiek relacjach polsko-rosyjskich?
Oczywiście, choćby z tego tytułu, że jesteśmy sąsiadami, granice nie są zamknięte, odbywa się wymiana handlowa i tranzyt. Polska podtrzymuje stanowisko, w myśl którego uznaje konieczność dialogu z Rosją w ramach NATO i UE. Istotą problemu jest natomiast zdefiniowanie pojęcia dialogu.