W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się III Ostrowskie Forum Rozwoju, będące kontynuacją ważnej dyskusji na temat potencjału miasta i regionu, kierunków inwestycyjnych i optymalizacji procesów gospodarczych. Tegoroczna tematyka poświęcona została innowacyjnym rozwiązaniom w przestrzeni samorządowej i biznesowej.

Innowacje są źródłem nowoczesnego rozwoju oraz determinują wzrost konkurencyjności. Są niezbędne nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w działalności publicznej w celu poprawy jej efektywności. Istotą samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tu również są obszary, w których można wykreować i wprowadzić innowacje. To istotny czynnik, wpływający na charakter tych procesów w samorządzie, bowiem w odróżnieniu od podmiotów rynkowych, nie jest on nastawiony na zysk finansowy. Rynek charakteryzuje się coraz szybciej zachodzącymi zmianami społecznymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi, więc znaczenie innowacji jest oczywiste. Tezy te były dominującym punktem wyjścia tegorocznego Ostrowskiego Forum Rozwoju, które 28 listopada odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej.

Goście Forum podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażanych innowacyjnych rozwiązań – jakie one są i czego dotyczą, jakie obszary obejmują, jak są finansowane, czy spełniają założone oczekiwania, a jeśli tak, to w jaki sposób przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gmin i przedsiębiorstw, a także jakie kolejne obszary wymagają objęcia innowacyjnymi inwestycjami? Nie bez znaczenia w dyskusji był kontekst współpracy samorządu i przedsiębiorców, odpowiedzi na potrzeby obu stron i wzajemne uzupełnianie się.

Głos zabrali m.in. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jerzy Bauer, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej, Maciej Formanowicz, Prezes Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Bartosz Kublik, Prezes Zarządu ostrowskiego Banku Spółdzielczego. Z kolei tematem wystąpienia dra Jarosława Górskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego była „Innowacyjność: przestrzeń partnerstwa samorządu z biznesem”.

Z uwagi na ewoluujące zachowania i oczekiwania konsumentów oraz rozwój technologii istnieje konieczność nieustannego dostosowywania się do zmieniających się warunków, a co za tym idzie – wdrażania innowacji. Umiejętność innowacyjnego myślenia wynika nie tylko z talentu, ale można się jej nauczyć. Należy jednak pokonać obawę przed wyzwaniami, mieć świadomość kosztów i trudności przy wdrożeniu. Gospodarka posiada jeszcze wiele nisz i tam właśnie warto szukać innowacji, choć to proces drogi i ryzykowny. Warto także zachęcać pracowników do nieszablonowego myślenia. To bardzo owocne podejście – pracodawca poznaje potencjał intelektualny kadry, a wspólna praca koncepcyjna świetnie integruje zespół. Odwrotu od innowacji nie ma – nadal będzie postępował progres technologii i tylko stwarzanie dobrych warunków do rozwoju gospodarki w Polsce będzie owocowało wzrostem jej konkurencyjności.

Jacek Majewski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W panelu Innowacje w samorządzie udział wzięli: Andrzej Olbrysz z Urzędu Gminy Lesznowola; Waldemar Brzostek, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka; Zbigniew Chrupek, Zastępca Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej; Sebastian Kawałko z Urzędu Miasta Lublina; Krzysztof Koman, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Społeczno-Gospodarczych CentroPolis S.A. z Torunia. W panelu Innowacje w biznesie uczestniczyli: Ewa Brzozowska, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.; Dominik Cichecki, właściciel firmy Imnat Sp. z o.o., Klaus Dahlem, Członek Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A., Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu ROLSTAL Sp. z o.o. oraz Jakub Giza z firmy Nextbike S.A.

Organizatorem III Ostrowskiego Forum Rozwoju było Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami: Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Forum Biznesu było partnerem merytorycznym i patronem medialnym wydarzenia.