"Sto tysięcy złotych trafi do naszego wojewódzkiego laboratorium kryminalistycznego na zakup sprzętu fotograficznego oraz specjalistycznego mikroskopu do badania dokumentów" - podkreślił komendant wojewódzki policji Andrzej Łapiński.

Natomiast Straż Pożarna przeznaczy dotację na zakup sprzętu ratowniczego, m.in. dwóch quadów ze specjalistycznymi przyczepkami.

"Nowy sprzęt wypełni normatyw przeciwpowodziowy, ponieważ mamy w regionie powiaty zagrożone powodziami i do tej pory nie spełnialiśmy obowiązujących wymagań" – dodał komendant wojewódzki PSP Jarosław Wlazłowski.

Jak zaznaczył marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, w wyniku zmian prawnych jednostki straży pożarnej otrzymają także sprzęt z zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego, m.in. łodzie ratownicze, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, pompy i pontony.

"Sprzęt ruchomy, który pozostawał w magazynach trafi do powiatów i współpracujących z nimi ochotniczych straży pożarnych; szacujemy, że będzie to wyposażenie o wartości prawie 1,5 mln zł" - dodał.

Stępień podkreślił, że zarząd województwa planuje też finansowe wsparcie dla najnowszego projektu policyjnego "superlaboratorium", które miałoby powstać w Łodzi. Według Łapińskiego, prace nad stworzeniem regionalnego centrum informatyki śledczej, w ramach którego funkcjonować będzie nowe laboratorium, wydział cyberprzestępczości, archiwum X i wydział wywiadu, są już zaawansowane.

Od 2009 roku z budżetu województwa łódzkiego przekazano dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży pożarnej ponad 20,2 mln zł. (PAP)