Artykuły na temat: "wspólnik"

21 lipca 2020 r.

Spadkobierca wspólnika może żądać dywidendy należnej zmarłemu

4 października 2019 r.

Gdy jeden wspólnik spółki cywilnej zaciąga kredyt, drugi też za niego odpowiada