Odwołanie z funkcji członka zarządu spółki to czynność jednostronna. Odwołany zostaje postawiony przed faktem dokonanym, nawet jeśli nie zgadza się z decyzją o odwołaniu lub uważa, że została ona podjęta wadliwie. Mimo że budzi to liczne kontrowersje, możliwość kwestionowania tego typu decyzji przez osobę odwołaną istnieje w zasadzie wyłącznie w przypadku, gdy jest ona jednocześnie wspólnikiem.