W wydanej w ostatnich dniach uchwale Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w toku sporu o prawa do akcji jednej z dużych polskich firm produkcyjnych. Konflikt w rodzinie właścicieli w 2019 r. był szeroko relacjonowany w mediach. Jeden z wynikłych z niego procesów po najnowszej uchwale SN zbliżył się do końca.
Założyciel i prezes zarządu spółki był jednocześnie jej większościowym akcjonariuszem. Od lat pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywała małżeńska wspólność majątkowa. W 2019 r. sąd orzekł jednak między małżonkami rozdzielność majątkową.