Artykuły na temat: "umowa zlecenia"

27 września 2019 r.

Powiązanie osobowe między płatnikami nie przesądza o oskładkowaniu zlecenia