Artykuły na temat: "postępowanie"

23 marca 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 1 [KOMENTARZ]

4 czerwca 2019 r.

Samorząd może spowodować wszczęcie postępowania karnego wobec przedsiębiorcy, który wyzbył się majątku