Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej na Vectrę w związku z faktem, że spółka nie wykonała w pełni warunku nałożonego przez UOKiK przy zakupie spółki Multimedia Polska, podał Urząd.

Sprawa dotyczy decyzji z początku stycznia 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zgodził się na transakcję pomiędzy operatorami telewizji kablowej i dostawcami internetu. Vectra mogła przejąć spółkę Multimedia Polska, jednak musiała spełnić warunek określony w decyzji. Dotyczył on łącznie 21 miejscowości i składał się z dwóch części. Pierwsza miała charakter strukturalny, czyli polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów, przypomniano.

"Z informacji, które posiadamy, wynika, że Vectra dotychczas nie wykonała w pełni nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych - wbrew wydanej decyzji - warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Vectra wypełniła warunek dotyczący zmiany operatora przez abonentów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Natomiast nie sprzedała dotychczas sieci w Kwidzynie, Łowiczu, Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie, wskazał Urząd.

Kara może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji warunkowej. Prezes Urzędu może także uchylić decyzję warunkową, jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych warunków.

(ISBnews)