Jeszcze przed zmianą prawa prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające względem 16 banków, zapowiadając, że będzie sprawdzał ich sposób informowania konsumentów o możliwości wstrzymania spłat kredytu hipotecznego. W efekcie wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.
W ubiegłą środę również rzecznik finansowy dr Bohdan Pretkiel poinformował, że monitoruje działania banków w tym obszarze. Biuro RF zarejestrowało z kolei 600 skarg, w których konsumenci opisywali niezgodne z przepisami praktyki instytucji finansowych. Rzecznik zawiadomił o dostrzeżonych nieprawidłowościach prezesa UOKiK, ze szczególnym wskazaniem 13 banków.